Antwerpen

In Antwerpen, Mechelen en Turnhout worden oudergroepen georganiseerd voor ouders van kinderen en jongeren die begeleid worden door de Bijzondere Jeugdbijstand. Ook ouders aan wie nazorg wordt geboden en waarvan de begeleiding recent (max. 1 jaar) is afgelopen zijn welkom in de oudergroepen.

Ouders kunnen vrij kiezen bij welke oudergroep ze willen aansluiten.

Tijdens deze bijeenkomsten praten ouders over hun ervaringen met de hulpverlening. We richten ons hierbij tot de organisatie, het kader en het proces van de hulpverlening. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: verslaggeving, intakeprocedures, wachtlijsten, …

Een medewerker van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen en een hulpverlener leiden deze bijeenkomsten. Samen met de ouders worden alle ervaringen gebundeld en verwerkt in syntheseteksten. Deze teksten zullen worden voorgelegd in de vorm van adviezen aan het beleid van de voorzieningen en de overheid.

Ouders die willen deelnemen aan de oudergroepen kunnen dit via mail of telefoon laten weten, of gewoon naar de volgende bijeenkomst komen. Er is ook een vragenlijst ter beschikking waar ouders hun voorkeur voor een oudergroep en het tijdstip kunnen laten weten.

Kalender

De volgende bijeenkomst van de oudergroep in Antwerpen zal plaatsvinden op:

woensdag 19 december 2018 om 18u.

Locatie: 
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem

Er wordt gezorgd voor warme dranken, frisdranken en voor een broodjesmaaltijd.

Bereikbaarheid
oudersparticipatie