Oost-Vlaanderen

 

Regionaal aanbod Gent-Meetjesland

Datakijk later voor meer info
Plaats: kijk later voor meer info
Thema: kijk later voor meer info

Regionaal aanbod Waasland-Dendermonde

Data: kijk later voor meer info
Plaatskijk later voor meer info
Themakijk later voor meer info

Flyer ter bekendmaking van de werking.

Wat is het regionaal aanbod?

Op vraag van ouders en diensten organiseren we regionale acties in functie van de verspreiding van aandachtspunten van ouders en de ondersteuning van participatief werken met cliënten. Eén van deze acties is het organiseren van een regionaal aanbod voor medewerkers uit betrokken diensten Bijzondere Jeugdbijstand.

Het REGIONAAL AANBOD is een schakel tussen de regionale oudergroepen en de voorzieningen.

We bieden een aanbod gebaseerd op wat we horen van ouders en van hulpverleners. We organiseren ‘workshops rond thematische uitwisseling', ‘infomomenten’  en 'gemengde workshops' waarbij telkens een ander thema aan bod komt.

  • Thematische uitwisseling: uitgewerkt rond een ‘hulpverlenersthema’; voorbereid op basis van aandachtspunten van ouders. Met aandacht voor uitwisseling tussen de diensten.
  • Infomomenten met externe sprekers voor een gemengd publiek (ouders en professionelen).
  • Gemengde werkgroep ouders/hulpverleners, voorbereid met de ouders. De focus ligt op dialoog tussen ouders en hulpverleners.oudersparticipatie