Werking

 
oudersparticipatie

Van harte welkom !

“Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is een werking door en voor ouders van kinderen of jongeren die jeugdhulp ontvangen. Ons doel is om de inbreng van ouders een plaats te geven binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. Op die manier willen we dat ouders meer betrokken worden in de hulpverlening met hun kind. Maar we streven ook naar meer participatie van cliënten (ouders) aan het beleid.
Op deze website vind je wat we te bieden hebben, zowel aan ouders als aan professionelen.”