Informatie voor ouders

Dikwijls nemen politiekers of hulpverleners belangrijke beslissingen over jeugdhulpverlening. Ook al doen zij dat met goede bedoelingen, toch weten ze vaak te weinig wat dit voor ouders betekent. Ouders hebben immers zelf de ervaring en beleving over wat het is om hulp te krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat jij als ouder ons vertelt wat JIJ van de hulpverlening vindt. Jij weet immers door de eigen ervaring wat goede hulp is of kan zijn. Samen kunnen we deze ervaring gebruiken om andere ouders te helpen en de hulpverlening te verbeteren.

Hulpverleners kennen maar één kant van de hulpverlening. De ouders kennen een andere kant. Wij beseffen dat wij die kant van de ouders maar weinig of niet kennen. Met je begeleiders praat je meestal over persoonlijke zaken, over je eigen kind. Wij willen ook weten wat jullie vinden van de hulpverlening zodat we de hulpverlening voor kinderen en jongeren kunnen verbeteren. 

Hoe doen we dat?

  • Ouders kunnen aansluiten in een oudergroep in de verschillende provincies.
  • Ouders kunnen meepraten in de hulpverlenersgroepen of dialoogdagen.
  • Ze kunnen ook een bijdrage leveren voor het tijdschrift Schouders.
  • Ouders nemen ook deel aan overleg op Vlaams niveau in één van de werkgroepen waar het beleid besproken wordt.
  • Daarnaast kunnen ouders ook via deze website een vragenlijst invullen of hun verhaal kwijt via mail. 

In de oudergroepen vertellen ouders hun ervaring. Wij geven uitleg over hoe de jeugdhulp in elkaar zit. Er wordt naar jou geluisterd. We spreken over wat er kan verbeterd worden in de hulpverlening. Wij noteren jouw mening. We schrijven adviezen en gaan in gesprek met hulpverleners, diensten en de overheid. Er kan ook al eens gelachen worden.

De ouders van een oudergroep hebben veel gemeenschappelijke ervaringen:

  • Ieder kent zijn eigen kind en heeft al veel geprobeerd;
  • Ieder heeft zijn eigen ervaring met jeugdhulp;
  • Ieder heeft een stuk van de opvoeding (mee) in handen gelegd of moeten leggen van een buitenstaander die hij hopelijk kan (leren) vertrouwen. 

Door hierover te praten, denken we dat deze ervaringen voor ons veel duidelijker gaan worden.

Ben je geïnteresseerd? Klik dan vlug op 'Oudergroepen' voor verdere gegevens over wat jij kan betekenen in jouw provincie.
oudersparticipatie