Antwerpen

In de provincie Antwerpen worden oudergroepen georganiseerd voor ouders van kinderen en jongeren die begeleid worden door Integrale Jeugdhulp. Ook ouders aan wie nazorg wordt geboden en waarvan de begeleiding recent is afgelopen zijn welkom in de oudergroepen.

Tijdens deze bijeenkomsten praten ouders over hun ervaringen met de hulpverlening. We richten ons hierbij tot de organisatie, het kader en het proces van de hulpverlening. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: verslaggeving, intakeprocedures, wachtlijsten, …

Een medewerker van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen en een hulpverlener leiden deze bijeenkomsten. Samen met de ouders worden alle ervaringen gebundeld en verwerkt in syntheseteksten. Deze teksten zullen worden voorgelegd in de vorm van adviezen aan het beleid van de voorzieningen en de overheid.

Ouders die willen deelnemen aan de oudergroepen kunnen dit via mail of telefoon laten weten, of gewoon naar de volgende bijeenkomst komen. Er is ook een vragenlijst ter beschikking waar ouders hun voorkeur voor een oudergroep en het tijdstip kunnen laten weten.

Kalender

De volgende bijeenkomst van de oudergroep in Antwerpen zal plaatsvinden op:

woensdag 28 augustus 2019 om 18u

Locatie: 
'T Werkhuys

Zegelstraat 13

2140 Antwerpen

Er wordt gezorgd voor warme dranken, frisdranken en voor een broodjesmaaltijd.

 

Er is een nieuwe oudergroep! NOG Nieuwe Ouder Groep

Sinds december 2018 is er een nieuwe oudergroep gestart: NOG. Deze oudergroep is een voorbereidende oudergroep en richt zich in de eerste plaats op nieuwe ouders die nog extra ondersteuning kunnen gebruiken vooraleer aan te sluiten bij de grote oudergroep. Dezelfde thema's worden besproken maar in de NOG zijn deze beperkter dan in de grote oudergroep. Het is zeker mogelijk naar de grote oudergroep en ook naar de NOG te komen.

Kalender

De volgende bijeenkomst van NOG zal plaatsvinden op:

donderdag 19 september 2019 om 18:00u

Locatie: 

'T Werkhuys

Zegelstraat 13

2140 Antwerpen

Er wordt gezorgd voor warme dranken, frisdranken en voor een broodjesmaaltijd.

 
oudersparticipatie