Vragenlijst voor ouders

Het is belangrijk dat jij als ouder je stem laat horen!
Je kan dit doen door deel te nemen aan onze oudergroepen, maar ook door het invullen van onderstaande vragenlijst.
Deze vragenlijst is volledig anoniem, je hoeft dus geen namen te vernoemen.

Je mag de vragenlijst ook schriftelijk invullen en naar ons opsturen:

Alvast bedankt voor jouw bijdrage!
Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Voordat jij of je kind in de hulpverlening kwam:

Tijdens de begeleiding:

Na de hulpverlening:

Met welk soort dienst heb je ervaring in de Jeugdzorg?
oudersparticipatie