Antwerpen

In Antwerpen, Mechelen en Turnhout worden hulpverlenergroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de conclusies van de oudergroepen voorgelegd en besproken in functie van beleidsadviezen. Daarnaast kunnen er door de hulpverleners vragen over ouderparticipatie worden gesteld die dan zullen worden voorgelegd aan de oudergroepen.

Hulpverleners kunnen vrij kiezen bij welke hulpverlenergroep zij aansluiten.

De hulpverleners die hieraan deelnemen komen uit alle werkvormen en elke hulpverlenende functie komt in aanmerking voor deelname aan de hulpverlenergroep. Daarnaast richten we ons ook tot de verwijzers.

Wij hopen veel hulpverleners te kunnen verwelkomen op de hulpverlenergroepen. Geïnteresseerde hulpverleners kunnen ons contacteren via mail of telefoon.

Kalender

De volgende bijeenkomst van de  hulpverlenergroep in Antwerpen zal plaatsvinden op donderdag 27 juni '19 van 9u30 tot 12u00.

Deze bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank, Kievitplein 20 bus 3, 2018 Antwerpen.

(3e verdieping - zaal Parkiet).

Flyer ter bekendmaking van de werking.

Affiche
oudersparticipatie