Oost-Vlaanderen

 

Na een stilstand van meer dan een jaar worden de hulpverlenersgroepen terug opgestart. Met deze start willen we graag samen bekijken welke noden en verwachtingen er leven, zodat we ons engagement kunnen versterken. We zullen ook inhoudelijk al aan de slag gaan rond een thema vanuit het perspectief van ouders.

Deze werkgroepen staan open voor alle professionelen uit de de verschillende sectoren van de (integrale) Jeugdhulp. 

 

 !!!!      Schrijf nu hier in voor deelname aan onze jaarlijkse dialoogdag.       !!!!

De dialoogdag dit jaar gaat over ervaringen van ouders met de jeugdrechtbank. Naast hulpverleners en ouders zijn ook magistraten en advocaten van harte welkom!

 

Regionaal aanbod Gent-Meetjesland

Data: nader te bepalen
Plaats: Begeleidingstehuis Sint Jan Baptist, Kiekenstraat 4 te Gent
Thema: 

Regionaal aanbod Waasland-Dendermonde

Data: vrijdag 10 mei 2019 van 10u00 tot 12u
PlaatsHof ter Welle, Anna Piersdreef 1, te Beveren Waas
Thema: sweety games

Regionaal aanbod Zuid Oost-Vlaanderen

Datavrijdag 17 mei 2019 van 10u00 tot 12u
Plaats: 
De Marbol, Gasthuisstraat 25, te Geraardsbergen
Thema: sweety games

 

Flyer ter bekendmaking van de werking.

Wat is het regionaal aanbod?

Op vraag van ouders en diensten organiseren we regionale acties in functie van de verspreiding van aandachtspunten van ouders en de ondersteuning van participatief werken met cliënten. Eén van deze acties is het organiseren van een regionaal aanbod voor medewerkers uit betrokken diensten Bijzondere Jeugdbijstand.

Het REGIONAAL AANBOD is een schakel tussen de regionale oudergroepen en de voorzieningen.

We bieden een aanbod gebaseerd op wat we horen van ouders en van hulpverleners. We organiseren ‘workshops rond thematische uitwisseling', ‘infomomenten’  en 'gemengde workshops' waarbij telkens een ander thema aan bod komt.

  • Thematische uitwisseling: uitgewerkt rond een ‘hulpverlenersthema’; voorbereid op basis van aandachtspunten van ouders. Met aandacht voor uitwisseling tussen de diensten.
  • Infomomenten met externe sprekers voor een gemengd publiek (ouders en professionelen).
  • Gemengde werkgroep ouders/hulpverleners, voorbereid met de ouders. De focus ligt op dialoog tussen ouders en hulpverleners.oudersparticipatie