Vlaams-Brabant

Samenwerking tussen ouders en hulpverleners vinden we zeer belangrijk. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontmoeten we elkaar en leren we elkaar kennen.
Zulke dialoogmomenten willen we op verschillende manieren mogelijk maken.
 

  • De regionale denkgroep 

De regionale denkgroep is een gemengde intervisiegroep en komt minimaal 4 keer per jaar samen.
Hulpverleners en ouders gaan er met elkaar in gesprek rond "participatie van ouders in de jeugdhulp".
Tijdens deze bijeenkomsten wordt er telkens gewerkt rond een thema dat door de groep werd gekozen. Hulpverleners wisselen praktijkervaring uit, zowel "good practices" als struikelblokken, hinderpalen en valkuilen. Ouders brengen hun ervaringen en adviezen in. Op die manier neem je als hulpverlener steeds nieuwe inzichten en bruikbare handvatten mee waar je binnen je voorziening meteen mee aan de slag kan.  

Welke thema's kwamen zoal aan bod?
- Participatie van ouders aan de werking van de voorziening.
- Wat na 18? Betrekken van ouders en ruimere context bij het voorbereiden van de jongeren op het einde van de jeugdhulp.
- Samenwerken met ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp.

Ben je werkzaam in de jeugdhulp, "voor of na de poort" en heb je zin om samen met collega's en ouders te brainstormen rond participatie? Dan ben je van harte welkom op onze denkgroep!

De eerst volgende denkgroep gaat door op ......
Volgende thema's staan op de agenda:
- Terugkoppeling dialoogdag.
- Overlopen van praktijkvoorbeelden "verslaggeving" en "tevredenheidsmeting"
- Netwerkverbreding: good practices, valkuilen en hindernissen.

 

  • Dialoog of intervisie op vraag

Komt er binnen jouw voorziening een werkgroep rond participatie samen? Zit je met enkele vragen, ideeën of bedenkingen rond participatie binnen jouw voorziening? Ben je benieuwd hoe ouders hierover denken? Dan denken wij hier graag samen met jullie over na.
Je kan je vragen per mail stellen. We leggen ze voor op onze oudergroepen en we bezorgen je zo snel mogelijk onze ideeën, tips en adviezen.
Indien mogelijk nemen onze ouders een keer deel aan de participatiewerkgroep binnen jouw voorziening. We vragen hiervoor een vergoeding voor onze ouders/vrijwilligers (uren en vervoersonkosten).

Enkele voorbeelden:
- Wat is er volgens ouders nodig om te spreken van een goed huisbezoek? 
- Hoe kunnen we ouders betrekken bij de leefgroepwerking?
- Op welke manier willen ouders betrokken worden bij verslaggeving?
- Hoe staan ouders tegenover leefgroepregels?
 

  • De jaarlijkse Dialoogdag

Op 2 mei 2017 organiseerden we onze 3de dialoogdag.
Meer informatie volgt. Houd de website zeker in de gaten.
oudersparticipatie