Gesprekken tussen ouders en professionelen

 

De dialoog tussen ouders en hulpverleners is erg belangrijk. We gaan dan ook het gesprek aan, samen met ouders, over de bevindingen uit onze overkoepelende oudergroepen. Dit doen we via de hulpverlenergroepen, via deze website en door het organiseren van dialoogmomenten. Uit deze overlegmomenten ontstaan adviezen, werkteksten met tips, conclusies van ouders en professionelen. 

 

De verslagen uit gesprekken tussen hulpverleners en ouders vind je onder 'Dialoog met ouders'.
De teksten die enkel de mening van ouders bevatten, vind je onder 'Wat zeggen ouders'. 
We hopen hiermee ondersteunend te zijn in de uitbouw van een participatieve hulpverlening.
Indien u aan de slag gaat met één van onze teksten, is het steeds interessant voor ons om uw ervaring en aanpak hieromtrent te horen.

 

Tijdens de dialoogdag over doelstellingen, maakten we gebruik van een geluidsopname met getuigenissen van ouders. Hierop getuigen ouders over verwachtingen bij de start van de hulpverlening. Voorzieningen die hiervan gebruik willen maken kunnen deze ter beschikking krijgen. 

 

 Er zijn al meerdere uitwisselingen gebeurd rond verschillende thema's.

 

 
oudersparticipatie