Voorzieningen en professionelen

 

In eerste instantie bieden we vanuit onze opdracht een forum aan waar professionelen met ouders in dialoog gaan over hulpverlenersthema's en de ervaringen die ouders hebben met de jeugdhulp.           
Advisering aan professionelen en beleid gebeurt steeds vanuit een wij-verhaal, bij voorkeur in duo (ouder+ondersteuner) en op basis van het beschikbare bronmateriaal.       
Externe vragen worden behandeld op basis van de input van ouders. Deze input kan zowel verkregen worden via rechtstreekse bevraging als vanuit het beschikbare bronmateriaal.

Naast dit eigen aanbod kunnen diensten op allerlei manieren een beroep doen op ons:

Consult:
Een consult is een specifieke vraag die buiten onze normale opdracht of buiten ons normaal netwerk valt. Consult is kort, gespecificeerd, met een duidelijk einddoel en resultaat waar we graag feedback over krijgen. Voor consult vragen we vergoeding van uren en vervoersonkosten.

Advies:
Is een kort advies op vraag rond een thema dat van belang is voor ouders of in functie van participatief werken. Een advies vraagt naar dialoog, in die zin vragen we steeds feedback rond het ingebrachte advies. Advies geven kan op verschillende manieren: door verwijzing naar bronmateriaal, telefonisch of per mail, live, met of zonder ouders.

Vorming:
Naast de vormingen die we aanbieden vanuit onze opdracht, krijgen we regelmatig vragen naar vorming van externen zoals diensten buiten BJB of scholen. Als deze vraag past binnen onze expertise, doelstelling en tijdsbestek  kunnen we daarop ingaan. Voor meer info kijk bij ‘Vorming’.

Procesbegeleiding:
In iedere provincie is er een aanbod van procesbegeleiding in de hulpverlenergroepen. Hulpverleners worden in de eerste plaats verzocht hierbij aan te sluiten. Vragen naar procesbegeleiding die niet via deze werkgroepen kunnen, kunnen ook behandeld worden. Contacteer hiervoor de regionaal verantwoordelijke onder 'contact'.

Schouders:
Dit tijdschrift wordt gemaakt vanuit een redactieraad die bestaat uit ouders van de verschillende ouderwerkingen. De artikels kunnen door iedereen aangebracht worden. Het tijdschrift heeft de bedoeling aan professionelen een inkijk te bieden op de standpunten van ouders rond actuele thema’s.

De website:   
Naast informatie over de werking, bieden we op de website ook bronmateriaal dat vrij beschikbaar is. Dit bronmateriaal verzamelt ervaringen en standpunten van ouders met ervaring in de  jeugdhulp.   

 

 

 

 

 

 
oudersparticipatie