Wat zeggen ouders?

Onderstaande teksten bundelen ervaringen, noden en meningen van ouders. Ze zijn gerangschikt volgens thema.

Ze zijn geen afgewerkt geheel maar hebben vooral de bedoeling een dialoog te starten over de hulpverlening. De teksten bieden hierbij een kijk vanuit het perspectief van ouders met ervaring in de Jeugdzorg.

De inhouden zijn verkregen uit gesprekken in de oudergroepen, uit mondelinge of schriftelijke getuigenissen en uit reacties van de website.
Soms worden teksten geschreven op voorstel van ouders, soms op vraag van de overheid, voorzieningen of tijdschriften. Sommige teksten zijn opgesteld in het kader van een advies of een studiedag.

18 jaar

Contextbegeleiding

Crisishulp

Doelstellingen

Gevolgen van een plaatsing

Goede hulpverlening, participatieve hulpverlening

Intake, A-doc, M-doc

Jeugdrecht

Ouderwerking in een voorziening

Ondersteuning voor ouders

Pleegzorg

Rechten van ouders

Verontrusting

Verslaggeving

Dialoogdagen

 

 Overige
oudersparticipatie