Dialoog met ouders

Uit het gesprek met ouders van jongeren in de jeugdhulp komen veel aandachtspunten. Deze zijn anders dan wat hulpverleners inbrengen. Als ouders spreken gaat het immers over hun kind, hun verwachtingen en gevoelens hieromtrent. Daarom is het belangrijk om bij de uitbouw van de jeugdhulp aandacht te hebben voor dit stuk van de puzzel. Niet alleen zoeken we dus naar goede manieren om samen te werken met ouders, we vragen ook hoe ouders de typische hulpverlenersthema's invullen. 

Als je wilt deelnemen aan zo'n dialoog, neem dan contact op met de verantwoordelijke uit je provincie.
Er zijn reeds verschillende dialoogmomenten rond verschillende thema's doorgegaan. De werkteksten, standpunten van ouders en conclusies uit gesprekken tussen ouders en hulpverleners vind je hieronder.

 

  • Dialoogdag 2017: 
    Drempels in de jeugdhulp: verslag

  • Dialoogdag 2016:
    Adviezenoudersparticipatie