Wat doen we?

Ons doel is om ouders te bevragen over hun ervaring met de jeugdhulp in Vlaanderen. Vooral over hoe zij 'participatie' invullen en wat hun noden en verwachtingen hieromtrent zijn. Het doel van het netwerk is dialoog, een gesprek tussen ouders, professionelen en beleid op basis van wat ouders inbrengen.

"Hoofdreden voor het uitnodigen van ouders is het voornemen niet meer 'in de plaats van ouders' te spreken over participatie van ouders, maar mét de ouders een gesprek te beginnen over de punten die zij hierin van belang vinden."

Ouders

  • Ouders kunnen aansluiten in een oudergroep in de verschillende provincies.
  • Ouders kunnen meepraten in de hulpverlenergroepen of dialoogdagen.
  • Ze kunnen ook een bijdrage leveren voor het tijdschrift Schouders.
  • Ouders nemen ook deel aan overleg op Vlaams niveau in één van de werkgroepen waar het beleid besproken wordt.
  • Daarnaast kunnen ouders ook via deze website een vragenlijst invullen of hun verhaal kwijt via mail. 

Het centraal idee hierbij is dat ouders ervaringsdeskundigen zijn: zij hebben immers de ervaring en beleving over wat het is om hulp te krijgen. We willen deze deskundigheid gebruiken om andere ouders te helpen en de hulpverlening te verbeteren. Hierbij willen we benadrukken dat we geen individuele dossiers behandelen, we willen immers geen klachtenbank zijn. Wat we wel doen is de aandachtspunten van ouders inbrengen in de uitbouw van de jeugdhulp. 

Voorzieningen en hulpverleners

Voorzieningen en hulpverleners trachten we op verschillende manieren te bereiken.

Voorzieningen kunnen ook altijd een beroep doen op ons: heb je vragen rond het oprichten van een oudergroep, wil je dat jouw brochure voor ouders graag nagelezen wordt, vraag je je af of je vragenlijst voldoende duidelijk is voor ouders of zoek je informatie rond ouderparticipatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Interactie tussen ouders en hulpverleners/voorzieningen

In onze hulpverlenergroepen gaan we in dialoog met ouders over verschillende thema's. Indien ouders niet aanwezig kunnen zijn, starten we het gesprek met hulpverleners op basis van de inbreng van de ouders rond dit thema. 

Alle teksten op deze website zijn gebaseerd op de aandachtspunten en ervaringen van ouders. Je vindt het standpunt van ouders terug onder de knop 'Wat zeggen ouders' en bij 'Dialoog met ouders'. Deze teksten kunnen gebruikt worden bij intervisies of in teams.

Alle artikels in ons tijdschrift Schouders vertrekken vanuit keuzes van de ouders. Er zijn verschillende thematische nummers te verkrijgen.

De dialoogdagen zijn een moment om een bepaald thema verder uit te spitten. De dialoogdagen worden georganiseerd door en met ouders.

Beleid

Tot slot wensen we ouders te stimuleren om te participeren aan beleidsvorming. We willen het perspectief van ouders verwoorden op overlegmomenten, referentiegroepen en stuurgroepen op verschillende beleidsniveaus. Tot slot willen we ook beleidsadviezen formuleren aan de overheid.

Flyers - affiche
oudersparticipatie